SEZNAM PŘEDNÁŠEK A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Seznam je platný k dnešnímu dni a je průběžně doplňován.

mgr. filip vrubel

Česká asociace farmaceutických firem

Český farmaceutický průmysl pro 21. století: Kde jsme a kam bychom se mohli posunout?

Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí

Přítomnost léčiv a antibioticky rezistentních organismů v odpadních vodách, technologické možnosti jejich odstranění a s tím spojená legislativa.

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Inverzní plynová chromatografie pro charakterizaci povrchů API.

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Katedra organické a bioorganické chemie

Antibiotická rezistence jako výzva pro medicinálního chemika.

 
Ing. Blanka Hirschlerová

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor posuzování farmaceutické dokumentace

Léčivá látka ve formě kokrystalu z pohledu regulace.

Mgr. Barbora Ladinová

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení posuzování biologických přípravků včetně klinických hodnocení

Výzvy v regulaci biologických léčivých přípravků.

RNDr. Alexandr JEGOROV, CSc.

TEVA Czech Industries

Kokrystaly ve farmacii.

RNDr. Lenka Maletínská, DSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Stabilní analogy peptidu uvolňujícího prolaktin pro možnou léčbu obezity, diabetu 2. typu a neurodegenerace.

 
PharmDr. Jan Pavlík, Ph.D.

Cayman Pharma s.r.o., Výroba

Ing. Milan Turinský

Zentiva, k.s.

Praktické zkušenosti z procesu Správné výrobní praxe.

Technické aspekty monitorování čistých prostor.

Ing. Tomáš Pekárek, Ph.D.

Zentiva, k.s.

Tok vzorků v analytické laboratoři farmaceutické společnosti.

lukáš černák

FAVEA a.s.

Combicaps - moderní zpracování tvrdých kapslí.

Doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Ústav farmaceutické technologie

Rizika generické substituce v důsledku změn API v průběhu exspirace léčivého přípravku.

PharmDr. Tomáš Holas, PH.D.

TEVA Czech Industries, s.r.o.

Procesní analytická technologie.

RNDr. Luděk Sojka, Ph.D.

SCT Cell Manufacturing

Výroba produktů buněčné a genové terapie v SCTbio.

RNDr. Roman Buchtík, Ph.D.

FARMAK, a.s.

Výzvy v současném vývoji generických API.

Ing. Jan Macek, Ph.D.

Deep MedChem a.s.

Metody umělé inteligence pro vyhledávání a klasifikaci vlastností malých molekul.

Mgr. Vladimíra Mamiňáková

MediTox s.r.o.

Úvod do preklinického testování.

Assoc. prof. Roman Grabic, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Farmaceuticky aktivní látky v životním prostředí: výskyt, osud, efekt na organismy v globálním a českém měřítku.

 

zaujal vás program KONFERENCE a máte zájem se jí zúčastnit?

Přihlaste se již nyní a využijte nižších cen vložného!

zůstaňte s námi v kontaktu pro aktuální informace

Zaregistrujte se k newsletteru