Přehled témat programu konference

● Polymorfismus + kokrystaly - analytika
● Povrchová energie API
● Combicaps - tvrdé kapsle
● Pevnofázové techniky, validace metod, ukládání archivace dat, kvalifikace přístrojů a systémů
● Rezistence na antibiotika - problematika léčiv v odpadních vodách
● Regulace příjmu potravy - obezita, diabetes, neurodegenerace
● Umělá inteligence, automatizace a digitalizace výroby
● Procesní analytické technologie PAT, flow production
● Provozní čisté prostory
● Problematika fluktuace zaměstnanců

SEZNAM PŘEDNÁŠEK A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Seznam je platný k dnešnímu dni a bude průběžně doplňován.

mgr. filip vrubel

Česká asociace farmaceutických firem

Český farmaceutický průmysl pro 21. století: Kde jsme a kam bychom se mohli posunout?

Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí

Léčiva v odpadních vodách a jejich dopady na životní prostředí a zdraví populace.

RNDr. Alexandr JEGOROV, CSc.

TEVA Czech Industries

Kokrystaly ve farmacii.

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Katedra organické a bioorganické chemie

Antibiotická rezistence jako výzva pro medicinálního chemika.

 
Ing. Blanka Hirschlerová

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor posuzování farmaceutické dokumentace

Léčivá látka ve formě kokrystalu z pohledu regulace.

Mgr. Barbora Ladinová

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení posuzování biologických přípravků včetně klinických hodnocení

Výzvy v regulaci biologických léčivých přípravků.

Doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Ústav farmaceutické technologie

Rizika generické substituce v důsledku změn API v průběhu exspirace léčivého přípravku.

RNDr. Lenka Maletínská, DSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Stabilní analogy peptidu uvolňujícího prolaktin pro možnou léčbu obezity, diabetu 2. typu a neurodegenerace.

 
PharmDr. Jan Pavlík, Ph.D.

Cayman Pharma s.r.o., Výroba

Ing. Milan Turinský

Zentiva, k.s.

Praktické zkušenosti z procesu Správné výrobní praxe.

Technické aspekty monitorování čistých prostor.

Ing. Jan Macek, Ph.D.

Deep MedChem a.s.

Metody umělé inteligence pro vyhledávání a klasifikaci vlastností malých molekul.

lukáš černák

FAVEA a.s.

Combicaps - moderní zpracování tvrdých kapslí.

zaujal vás program KONFERENCE a máte zájem se jí zúčastnit?

Přihlaste se již nyní a využijte nižších cen vložného!

zůstaňte s námi v kontaktu pro aktuální informace

Zaregistrujte se k newsletteru