přehled přednášejících a jejich prezentací v roce 2023

Prof. Ing. František Švec, DrSc.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Monolitické kolony pro izolaci a rychlou analýzu biologických léčiv a vakcín.

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha

Očekávané výzvy pro SÚKL v roce 2024.
 
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav organické technologie

Povrchová energie – klíč k pochopení farmaceutických prášků.

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta

Strategický projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub.

ING. LADISLAV CVAK, PH.D.

Mihulka, s.r.o.

Výroba paclitaxelu, jako příklad prohlubující se závislosti na dovozu z Číny.

PROF. RNDR. BOHUMIL KRATOCHVÍL, DSC.

VŠCHT Praha, Ústav chemie pevných látek

Konjugáty protilátka-léčivo, spojení velkých a malých terapeutických molekul.

 
PROF. ING. MARTIN FUSEK, CSC.

 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Vývoj originálních léčiv v ČR – současná situace.

RNDr. Aleš Gavenda, Ph.D.

Teva Czech Industries, s.r.o.

Trendy ve farmaceutickém průmyslu – budoucnost malých molekul.

Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití superkritické fluidní chromatografie ve farmaceutické analýze.

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.

Zentiva, k.s.

Lesk a bída malých molekul.

 
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav chemického inženýrství

Formulační přístupy pro zvýšení biodostupnosti obtížně rozpustných léčiv.

Ing. Michal Šimek, Ph.D.

Zentiva, k.s.

Velikost a morfologie částic farmaceutických substancí.

Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav organické chemie

Migrastatika: vývoj látek potlačujících metastázování a jejich potenciál v onkologii.

Ing. Jakub Jireš

Zentiva, k.s.

Problematika stanovení N-nitrosaminů v léčivech.

 
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav chemie přírodních látek

Využití přírodních látek s psychoaktivním účinkem v medicíně.

David stíbal, ph.d.

i&i Prague, s.r.o.

Spin-off v biotechnologiích.

Mgr. David Kolář

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Klinická hodnocení léčiv v ČR a jejich dopad na hospodářství ČR.

ing. Šárka Pěchoučková

SOTIO Biotech a.s.

Koncept „developability”: Jak předpovědět vhodnost bioléčiv pro farmaceutickou výrobu a vývoj.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém.

Mgr. Jan Pačes, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
VŠCHT Praha, Ústav informatiky a chemie

Koronavirus: evoluce v akci.

Ing. Kevin Matzick

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Možnosti a limitace 3D tisku při přípravě pevných lékových forem.

ing. jan vyšohlíd

PRO.MED.CS Praha a.s.

Implementace konceptu "Quality by design" ve vývoji pevných lékových forem.

Seznam přednášek a přednášejících průběžně aktualizujeme.

zůstaňte s námi v kontaktu pro aktuální informace

Zaregistrujte se k newsletteru

zaujal vás program konference a chcete se zúčastnit?

Nečekejte, přihlaste se již nyní a využijte nižších cen vložného!